25 marca, 2021

Usługa tłu­maczenia na pol­ski język migowy 5 debat

Usługa tłu­maczenia „na żywo” na pol­ski język migowy 5 (pię­ciu) debat orga­ni­zowanych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z

Translate »
Skip to content