Aktualności

Warszawa, 20 września 2023 r.

link do transmisji  Konferencja naukowa pt. Usługi społeczne: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Kierunki rozwoju pomocy społecznej w 100-lecie ustawy o opiece społecznej w ramach

I kwartał MS

Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z I kwartału 2023 r.

KONKURS KNoPiPS PAN

 na najlepsze publikacje naukowe i dydaktyczne z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zzl, opublikowane w 2023 r., został rozstrzygnięty. Nagroda w kategorii monografii –

Zapraszamy do konkursu

na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej              Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna kolejną — dwudziestą piątą edycję Konkursu

Nagroda za uzyskanie kategorii A

5 czerwca 2023 r. podczas Kongresu pt. „Nauka dla Społeczeństwa” Minister Edukacji i Nauki w podziękowaniu za dotychczasowe zasługi w działalności na rzecz popularyzacji osiągnięć

Rynek Pracy po Pandemii

Zapraszamy Państwa na kolejną debatę z cyklu debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – Między nauką a praktyką. Spotykamy się 15 czerwca 2023 r.

Translate »
Skip to content