„Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”

Udostępnij

25 sierpnia 2023 r. w Warszawie została zawarta umowa na rzecz wspólnej realizacji Zadania pn. „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce” Nr /2023/CBS.ROB między: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie a Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie.

Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia.

Zadanie pn. „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce” finansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie Umowy Nr MEiN/2023/DPI/2077

Translate »
Skip to content