Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat w ramach pro­jektu: Cykl

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka –

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wybór oferty

Dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego ( laptopów) wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektów „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinsytucjonalizacji

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Zestawienie ofert i wybór oferty

Oferta

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i innych prac z tym związanych

Unieważnienia postępowania

Unieważnienia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS. Plik do pobrania.

Translate »
Skip to content