Zapytania ofertowe

Zamówienie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań terenowych: 40 IDI z osobami z niepełnosprawnościami i 4 FGIz przedstawicielami organizacji zaangażowanych w kreowanie i realizowanie działań skierowanych do

Przeprowadzenie badań terenowych

Unieważnienie postępowania. Ofertą jest przeprowadzenie 40 IDI z osobami z niepełnosprawnościami i 4 FGI z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w kreowanie i realizowanie działań skierowanych do

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący przeprowadzenia badań terenowych – 3 FGI na potrzeby projektu :Przygotowanie do Starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” przyznanego ze

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań terenowych – 3 FGI na potrzeby projektu „Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” przyznanego ze środków

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań terenowych FGI na rzecz projektu„Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” Unieważnienie postępowania

Wybór oferty

 Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za 2023 rok. Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

zapytania ofertowego na usługę badania sprawozdania finansowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za 2023 rok wraz z opinią sporządzoną na piśmie. Na oferty czekamy do

Wybór oferty

Szanowni Państwo oto wybór najkorzystniejszej oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat w ramach pro­jektu: Cykl

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego

Translate »
Skip to content