Wybór oferty

Udostępnij

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący przeprowadzenia badań terenowych – 3 FGI na potrzeby projektu :Przygotowanie do Starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” przyznanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

Translate »
Skip to content