Ogłoszenie o konkursie na pamiętniki

Udostępnij

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ogłasza konkurs na pamiętniki osób samotnie wychowujących dzieci pt.: „Samotne rodzicielstwo – moje życie”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym”.

Chcielibyśmy zachęcić Panią/Pana do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami jako osób samotnie wychowujących dzieci. Interesują nas codzienne problemy i troski Pani/Pana rodziny. Duże i małe radości, powody kłopotów, ale i zadowolenia z życia rodzinnego i domowego, z pracy, kontaktów towarzyskich.
Zakres spraw poruszanych w pamiętnikach jest dowolny.

Może zechciałaby Pani/zechciałby Pan opisać swoje aktualne położenie, problemy wynikające z obowiązków rodzinnych i zawodowych, trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i  w zapewnieniu im godnych warunków życia.  Interesujące byłoby dla nas poznanie czy i jakie widzi Pani/Pan  możliwości  i szanse poprawy Swojej sytuacji, jakie  podejmowane są  przez Panią/Pana w tym zakresie  starania.
Nadesłane przez Panią/Pana opracowanie  będzie stanowić dla nas nieocenione źródło wiedzy o życiu  matek i ojców samotnie wychowujących dzieci w Polsce.

Objętość nadsyłanych tekstów jest w zasadzie nieograniczona, ale prosimy, by obejmowały co najmniej dwie strony rękopisu lub tekstu maszynowego. Praca może być podpisana imieniem i nazwiskiem Autora. Można też posłużyć się godłem, a dane personalne zastrzec tylko do wiadomości organizatora Konkursu.
Pamiętniki prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B z dopiskiem Konkurs: ”Samotne rodzicielstwo – moje życie”.

Oczekujemy na Pani/Pana wspomnienia do dnia 29 marca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o wskazanie kontaktu lub adresu do korespondencji, bowiem najciekawsze pamiętniki będą nagrodzone przez organizatorów konkursu. Przewidziano następujące nagrody pieniężne:

  • I nagroda    2 000 zł
  • II nagroda   1500 zł
  • III nagroda  1200 zł 

Instytut jako organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Przewiduje się opublikowanie nadesłanych pamiętników, jako elementu pracy badawczej Instytutu.
Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu można uzyskać  pod numerem telefonu:
(22) 53 67 532

 Kierownik Projektu     
  prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

Translate »
Skip to content