„Model Interwencji Społecznej – od koncepcji przez praktykę ku przyszłości”

Udostępnij

Podsumowanie debaty eksperckiej, która odbyła się 29 maja na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W debacie udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, opracowujący model interwencji społecznej w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” oraz przedstawiciele trzech gmin biorących udział w projekcie: Boguty-Pianki, Przasnysz i Wyszogród.

Dr Elżbieta Bojanowska, kierownik projektu, otwierając debatę zwróciła uwagę na stale rosnącą potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz osób starszych. – Według danych GUS na koniec 2021 roku populacja osób 60 + zwiększyła się o 0,25 proc. a prognozy na lata 2021-2050 zakładają pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Do 2050 populacja osób 60+ zwiększy się do 14 milionów i będzie stanowiła ok. 40 proc. ludności – wyjaśniła. Dlatego też opracowany wspólnie przez naukowców UKSW i IPiSS model interwencji społecznej doskonale wpisuje się w potrzeby społeczne.

Na zdjęciu dr Elżbieta Bojanowska

– We wrześniu 2021 rozpoczynaliśmy działania kwerendą naukową, badaniami, przygotowaliśmy model interwencji społecznej. Potem przeszliśmy do fazy testowania w trzech samorządach. Jednocześnie publikowaliśmy artykuły naukowe, spotykaliśmy się na konferencjach. Dziś spotykamy się po to, by to wszystko podsumować i spojrzeć w przyszłość – wyjaśniła dr Bojanowska.

Prof. Marek Bednarski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych prowadzący pierwszy panel „Wokół modelu – od koncepcji ku praktyce” podkreślił, że jest to projekt bardzo oryginalny, składający się z trzech różnorodnych segmentów: badań naukowych, interwencji społecznej oraz praktycznego zastosowania i wzorca działania.

Dr Dariusz Zalewski z IPiSS zastanawiał się jakie trwałe zmiany przyniesie omawiany projekt.

– Zmiany ocenia się pod względem ich skuteczności i efektywności. Wyróżnia się zmiany cząstkowe oraz zmiany całkowite – wyjaśniał.  – Zmiany cząstkowe według badaczy są efektywniejsze. Taki właśnie typ zmian przynosi według dr. Zalewskiego także ten projekt. Udało się zrealizować zamierzony cel, rodzi się jednak pytanie jak będzie się układała współpraca w dalszej perspektywie. Według badacza „jeśli uczestnicy i instytucje wzajemnie się od siebie uczą i dostosowują, to projekt uda się także w dalszej perspektywie. Systematyczność i konsekwencja w działaniu także wpłyną pozytywnie na jego kontynuację

W drugim panelu „I co po projekcie?” włodarze gmin opowiedzieli o planach związanych z kontynuującą projektu. Wszyscy zgodnie zaznaczyli, że działania podjęte w ramach pilotażu będą miały swój ciąg dalszy. Spotkania, zajęcia, warsztaty na stałe wpisały się w plany aktywizacji seniorów poszczególnych gmin. Wszelkie sprzęty multimedialne, czy rehabilitacyjno-sportowe także dalej będą służyły mieszkańcom. W dwóch gminach: Bogutach-Piankach i Wyszogrodzie prężnie działają Kluby Seniora, które koordynują aktywności skierowane do tej grupy społecznej.

– Dzięki temu projektowi wytworzyliśmy przestrzeń z seniorami – mówi Jędrzej Michał Drewnowski, wójt gminy Boguty-Pianki. – Seniorzy zostali zauważeni jako aktywna część społeczeństwa. Poza tym sami zaczęli wskazywać obszary, w których chcą się realizować. Działania muszą być kontynuowane i muszą ewoluować w zależności od potrzeb. Musimy zagospodarować tę siłę i energię, która w seniorach jest. Rozwój jest tutaj niezbędny, musimy stworzyć przestrzeń, w której będziemy wszyscy – teraz lub w przyszłości funkcjonować.
Translate »
Skip to content