Neoliberalizm w polityce społecznej

Udostępnij

W dniu 23 kwietnia w IPiSS odbyło się seminarium naukowe pt. „Neoliberalizm w polityce społecznej”. Kluczowe problemy poruszane na seminarium obejmowały przegląd definicji neoliberalizmu w odniesieniu do obszaru zabezpieczenia społecznego, kształtowanie się neoliberalnej polityki w perspektywie historycznej w Polsce, dyskusję wokół najważniejszych wymiarów neoliberalizmu w odniesieniu do polityki społecznej, w tym: zorientowania na aktywizację, selektywność i profilowanie świadczeń i transferów socjalnych, oczekiwania społeczne i możliwości dokonywania wyborów przez odbiorców świadczeń oraz odporność (resilience) systemu zabezpieczenia społecznego.

Translate »
Skip to content