Nowi biedni emeryci tom 1 i tom 2

Udostępnij

O osobach uzyskujących świadczenia emerytalne niższe niż emerytura minimalna

Publikacja wydana w dwóch tomach, została opracowana w ramach projektu „Nowi biedni emeryci” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Obowiązujący od 1999 r. w Polsce system emerytalny prowadzi do pojawiania się coraz większej liczby osób, które z uwagi na zbyt niski okres opłacania składek uzyskują bardzo niskie świadczenia emerytalne. Pojawienie się „nowych biednych emerytów” (NBE) było podstawową przyczyną, dla której zespół pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął badania ilościowe i jakościowe mające na celu wyjaśnienie powodów i skutków tego zjawiska. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Skąd się wzięły „emerytury groszowe” i jaka jest ich skala występowania?
  • Kogo i jak badaliśmy w omawianym projekcie?
  • Czym badane osoby różnią się od swoich typowych rówieśników?
  • Jakie są deklarowane przyczyny krótkiego stażu ubezpieczeniowego?
  • Jaka jest sytuacja materialna i bytowa NBE? Jaka część z nich korzysta ze wsparcia pomocy społecznej?
  • Czy NBE są chętni i gotowi do podjęcia pracy i dorabiania sobie?
  • Czy pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem i pracą osób w wieku okołoemerytalnym o krótkim stażu zawodowym?
  • Czy instytucje rynku pracy są przygotowane do wspierania NBE chętnych pracować?

Niniejsze opracowanie na bazie przeprowadzonego badania ilościowego odpowiada na przynajmniej część z powyższych pytań.

Przedstawione opracowanie stanowi rezultat realizowanego przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w latach 2022-2023 i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” projektu „Nowi biedni emeryci”, ukierunkowanego na uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą. Publikację dostępne na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w wydawnictwa/publikacje.

Translate »
Skip to content