Nowy projekt

Udostępnij

Uwarunkowania i dobre praktyki wspierania aktywności osób z niepełnosprawnościami w Polsce
i w innych krajach

20 stycznia 2024 r. w Warszawie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , a Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego badań aplikacyjnych w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit., a ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitację zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków PFRON.

TYTUŁ PROJEKTU:
Uwarunkowania i dobre praktyki wspierania aktywności osób z niepełnosprawnościami w Polsce
i w innych krajach.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
20.01.2024 r – 20.01.2025 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
308 740,35 PLN

CEL PROJEKTU: „Celem badania jest analiza uwarunkowań aktywności ekonomicznej i społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz zaproponowanie rozwiązań nakierowanych na skuteczną aktywizację społeczną i zawodową. Rozwiązania te będą uwzględniały zróżnicowanie potrzeb i możliwości aktywizacyjnych oraz uwarunkowań aktywizacji zależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu będzie promowanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym, zarówno w zakresie innowacji społecznych jak i wsparcia technologicznego, w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz już prowadzonych działań w obszarze aktywizacji społecznej. Ponieważ projekt będzie realizowany w okresie post-pandemicznym, uwzględnione zostaną także doświadczenia zdobyte w czasie pandemii Covid-19 i w okresie bezpośrednio po pandemii (zarówno jeśli chodzi o systemowe uwarunkowania aktywności oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami jak i dobre praktyki oraz wytworzone innowacje, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii).”

Translate »
Skip to content