Seminarium

Udostępnij

https://youtu.be/cZBUnI8YkL4

Szanowni Państwo,

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.: „Aktywność społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami wobec zmieniających się uwarunkowań i możliwości integracji”. Seminarium odbędzie się całkowicie w formie zdalnej w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-12:00. Podczas seminarium omówione zostaną uwarunkowania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz formy wspierania tych działań.

Jest to pierwsze seminarium z cyklu dwóch spotkań zaplanowanych w ramach realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych projektu „Uwarunkowania i dobre praktyki wspierania aktywności osób
z niepełnosprawnościami w Polsce i w innych krajach„, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest: wskazanie skutecznych i innowacyjnych metod i instrumentów aktywizacyjnych, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia polityki społecznej   ukierunkowanej na włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie ich do pełnienia ról zawodowych i wspieranie ich niezależnego życia.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy
o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2024 r.

Program seminarium

 

Translate »
Skip to content