Posiedzenie KNoPIS 18 kwietnia 2013 r.

Udostępnij

W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, podczas którego wręczono nagrody w Konkursie KNoPiS PAN na najlepsze prace naukowe i podręczniki opublikowane w 2011 roku.

W uznaniu wkładu w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej nagrody te otrzymali pracownicy IPiSS – prof. Stanisława Borkowska wraz z zespołem Autorów (prof. Bożeną Balcerzak-Paradowską, dr Lucyną Machol-Zajdą, dr Dorotą Głogosz, mgr Agnieszką Smoder i in.) za publikację pt. „Programy Praca-Życie – z teorii i praktyki”.

Ponadto nagrodzono dr Dominika Buttlera za pracę pt. ,,Pozycja wolontariuszy na rynku pracy. Za wydanie 15 pozycji monograficznych w serii pt. ,,Nowa polityka społeczna” i Współczesna polityka społeczna w latach 2010-2011 nagrodę otrzymała również Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

Z okazji Jubileuszu prof. Mieczysława Kabaja, w imieniu członków KNoPiPS i przybyłych gości, przewodniczący Komitetu prof. Józef Orczyk, złożył życzenia dostojnemu Jubilatowi wielu lat zdrowia i sił oraz dalszej aktywności na rzecz nauk o pracy i polityce społecznej.

Translate »
Skip to content