Szkolenie FFE

Udostępnij

Szkolenie nt. rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym (zatrudnienie przyjazne rodzinie) stosowanych w firmach/zakładach pracy

Jednym z komponentów projektu pn. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców” jest cykl szkoleń na temat rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym. Szkolenie adresowane jest do pracodawców i kadry kierowniczej działów HR.

Szkolenie odbędzie się w dniu  25 czerwca 2013 r.

Translate »
Skip to content