Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Udostępnij

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna kolejną – dwudziestą czwartą edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej i rozpowszechnianie wiedzy w tych obszarach, a także ujawnianie talentów. Corocznie z kilkunastu ośrodków naukowych zgłaszane są najlepsze prace.

Komisja Konkursowa kieruje je do recenzji do ekspertów z danej tematyki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali, tradycyjnie obejmowanej Patronatem Honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W bieżącym roku pula nagród sięga 25 000 zł.

Nagrody finansowane są z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Gala XXIV edycji będzie połączona z panelem dyskusyjnym z udziałem laureatów oraz prezentacją ich prac. Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 14 października 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Translate »
Skip to content