Nowi biedni emeryci

Udostępnij

1 lipca 2022 r. ruszył nowy projekt pt. Nowi biedni emeryci. Celem projektu  jest zbadanie sytuacji owych emerytów o niskich świadczeniach emerytalnych, sprawdzenie przyczyn ich występowania oraz wypracowanie rekomendacji służących zmniejszeniu skali ich ubóstwa.

Cel projektu w pełni wpisuje się w obszar „Doskonałość naukowa”, albowiem podejmuje nowy i ważny dla rozwoju społeczno-gospodarczego temat badawczy, który wyłonił się dopiero w ostatnich latach.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMU „NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA”.

Termin realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: wynosi 1 519 598,50 PLN.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących sześciu celów szczegółowych:

  • określenie przyczyn przynależności do zbiorowości „nowych biednych emerytów” (przebieg kariery zawodowej, zdarzenia krytyczne),
  • określenie stosowanej strategii dostosowawczej przez zbiorowość „nowych biednych emerytów”,
  • zbadanie gotowości „nowych biednych emerytów” do kontynuowania (lub podjęcia) pracy i jej uwarunkowań,
  • określenie przygotowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do wspierania osób zaliczanych do kategorii „nowych biednych emerytów”,
  • zbadanie uwarunkowań zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób należących do zbiorowości „nowych biednych emerytów,
  • określenie pożądanych instrumentów wspierania potencjalnych pracowników należących do grupy „nowych biednych emerytów” przez instytucje rynku pracy i pomocy społecznej.

Translate »
Skip to content