konferencja norweska

KONFERENCJĘ ONLINE:
Dnia 20 kwiet­nia odbyła się kon­fer­encja pt. Edukacja przyszłości — zdalne ksz­tałce­nie i szkole­nie zawodowe

Po dwóch lat­ach nauki zdal­nej oraz e-learningu nikt nie wąt­pli­wości, że pol­ska szkoła i nauka muszą być gotowe aby skutecznie i ciekawie uczyć na odległość. Nasze badanie pokazuje bardzo jasno, które obszary są już opanowane przez nauczy­cieli i wykład­ow­ców a które wyma­gają jeszcze dużo pracy. Najsła­biej pod tym wzglę­dem wygląda nauczanie zawodów, a szczegól­nie ćwiczenia prak­ty­czne i warsz­taty, które właś­ci­wie nie odby­wały się zdalnie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.