Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+

Udostępnij


Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest przygotowywanie do zaimplementowania modelu wsparcia: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.

Projektowane prace badawcze i planowana interwencja mają zweryfikować faktyczne potrzeby starszej populacji w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego.

Więcej informacji na stronie projektu.

Translate »
Skip to content