hrm

Planowanie i projektowanie kursów on-line

28 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie „Planowanie i projektowanie kursów on-line” podsumowujące prace realizowane w ramach zadania RPI3 w projekcie „Edukacja przyszłości – zdalne

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego

28 kwietnia 2023 r., 10.00-11.30

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Planowanie i projektowanie kursów on-line”, realizowanym w ramach projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka –

Prof. dr hab. Mieczysław Kabaj

Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr hab. Mieczysława Kabaja, wieloletniego pracownika (1972-2017)  i  Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Translate »
Skip to content