hrm

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wybór oferty

Dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego ( laptopów) wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektów „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinsytucjonalizacji

NOWY REDAKTOR NACZELNY

miesięcznika „Polityka Społeczna” Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika „Polityka Społeczna”.

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Zestawienie ofert i wybór oferty

Już 16 marca 2023 r.

Zapraszam Państwa na kolejną debatę organizowaną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pt.: Pomoc społeczna w obliczu nowych wyzwań organizacji usług społecznych https://debaty.ipiss.com.pl/ Program debaty: CZĘŚĆ

Oferta

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i innych prac z tym związanych

Unieważnienia postępowania

Unieważnienia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS. Plik do pobrania.

Translate »
Skip to content