Co dalej z OFE? – Debata publiczna w SGH

Udostępnij

Dniu 18 stycznia 2013 r.  odbyła się debata publiczna, organizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nt: Co dalej z OFE? OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – PROBLEM DO ROZWIĄZANIA.

Celem debaty była próba odpowiedzi, na pytanie, jak uwolnić Polskę od zagrożeń związanych OFE. OFE są efektem przeprowadzonej w 1999 r. prywatyzacji znacznej części polskiego systemu emerytalnego. Dalsze istnienie OFE drastycznie zmniejsza szanse rozwoju polskiej gospodarki, a w rezultacie szanse młodych ludzi na pracę, mieszkanie i założenie rodziny w Polsce. Z powodu OFE od 1999 r. przyrosło niemal połowę długu publicznego naszego kraju, ponieważ rząd musi pożyczyć pieniądze, by pokryć ZUS ubytek składki emerytalnej, która zamiast na finansowanie bieżących emerytur, jest kierowana do OFE.

Dług wynikający z istnienia OFE osiągnie niedługo 300 mld zł i obciąża wszystkich Polaków oraz zwiększa ryzyko niewypłacalności państwa. Ograniczone możliwości dalszego zadłużania kraju oznaczają, że utrzymywanie OFE spowoduje postępujące podwyższanie podatków oraz bezmiar poświęceń i wyrzeczeń społecznych z uwagi na konieczną redukcję innych wydatków publicznych, w tym na leki, szpitale, szkoły, wojsko, policję, drogi, pomoc społeczną. Alarmująca jest ogromna skala negatywnych skutków związanych z OFE. Z powodu uzależnienia emerytur od ryzyka inwestowania na rynku finansowym, OFE są rozwiązaniem krzywdzącym przyszłych emerytów.

W debacie wzięli udział:
Prof. Robert Gwiazdowski – Centrum im. Adama Smitha, Uczelnia Łazarskiego
Prof. Elżbieta Mączyńska – SGH, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prof. Leokadia Oręziak – SGH, Katedra Finansów Międzynarodowych
Prof. Witold Orłowski – Szkoła Biznesu PW, Rada Gospodarcza przy Premierze RP
Prof. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ludwik Kotecki – Wiceminister Finansów
Marek Bucior – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje na temat debaty są zamieszczone na stronie http://www.sgh.waw.pl/

Translate »
Skip to content