Wręczono nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

Udostępnij

Wręczono nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

W dniu 14 grud­nia 2012 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkur­sie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej.

Uroczystości prze­wod­niczył  prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske – Dyrek­tor IPiSS. W uroczys­tości wzięli udział: Władysław Kosiniak-Kamysz – Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej, Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, lau­reaci i ich pro­mo­torzy oraz członkowie rodzin lau­re­atów, członkowie Komisji konkursu, pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych. więcej…

Translate »
Skip to content