Jubileusz profesora Mieczysława Kabaja

Udostępnij

26 lutego 2013 r.  profesor Mieczysław Kabaj,  wybitny badacz problemów zatrudnienia i rynków pracy, ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy, ukończył osiemdziesiąty rok życia.

Z okazji pańskiego Jubileuszu składamy serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu i pomyślności oraz dalszej owocnej działalności naukowej. Życzymy Panu Profesorowi wielkiej satysfakcji z dokonań, dzięki którym wpisał się Pan i wpisuje nadal w historię Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i jego Rady Naukowej.

Ta historia obejmuje około 40 lat działalności badawczo-dydaktycznej w Instytucie, szczególnie w obszarze procesów związanych z pracą ludzką. To przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i programów z zakresu pracy i polityki społecznej, głównie dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu i promowania zatrudnienia, prace opisujące związki edukacji z zatrudnieniem, zwłaszcza te poświęcone dualnemu kształceniu zawodowemu.

W latach 1978–1982 prof. M. Kabaj kierował pracami Instytutu. Jest też wieloletnim członkiem Rady Naukowej IPiSS i jej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Komisji Egzaminacyjnych w przewodach doktorskich. Od początku istnienia miesięcznika „Polityka Społeczna” Profesor uczestniczy w pracach kolegium redakcyjnego.

Należy podkreślić, że prace naukowe Profesora w dziedzinie ekonomii są szczególnie wartościowe i doceniane. Za swoje publikacje Profesor otrzymał m.in. nagrodę naukową PAN, nagrodę PTE im. prof. Oskara Langego (notabene imienia swojego patrona naukowego), a także nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za angielskojęzyczne opracowanie dotyczące transformacji ekonomicznej w Polsce.

Dorobek publikacyjny Profesora obejmuje ponad 400 różnych pozycji, w tym samodzielnych publikacji, prac, których był redaktorem naukowym, rozdziałów w dziełach zbiorowych, artykułów, ekspertyz, recenzji i innych opracowań. Znaczna ich część ukazała się w językach obcych, co wynika z międzynarodowej aktywności Pana Profesora. Był on i jest ekspertem i konsultantem Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Międzynarodowego Instytutu Studiów Pracy w Genewie. Prowadził jako visiting professor wykłady  na Uniwersytecie Tomkau w Tajpej oraz na Uniwersytecie Hosey w Tokio.

Mówiąc o Panu Profesorze nie sposób pominąć Jego umiejętności tworzenia wspaniałej atmosfery do pracy zespołowej, ogromnej pracowitości, życzliwości i skromności.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!

 Dyrekcja, Rada Naukowa oraz  koleżanki i koledzy z IPiSS

Translate »
Skip to content