Niesamodzielność osób starszych – stanowisko IPiSS

Udostępnij

Stanowisko IPiSS w sprawie problemu niesamodzielności osób starszych

Dnia 5 lutego 2013 roku w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych odbyła się dyskusja, której tem­atem był naras­ta­jący prob­lem niesamodziel­ności osób starszych i związane z tym zagad­nie­nie insty­tucjon­al­nych ram opieki dłu­goter­mi­nowej.

Translate »
Skip to content