Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt.: "Rynek pracy. Ubezpieczenia"

Udostępnij

W dniach 15-16 października 2012 roku Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowały III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną pt.:”Rynek pracy. Ubezpieczenia”

Celem konferencji była wymiana myśli naukowej, zmierzająca do oceny czynników społecznych i gospodarczych oddziałujących na sytuację na regionalnych rynkach pracy oraz rynku ubezpieczeniowego, jak również zapoznanie z niniejszą tematyką członków kół naukowych oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

Translate »
Skip to content