Konferencja pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”.

Udostępnij

W dniu 12 marca 2024 r. przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wzięli udział w konferencji „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badania „Diagnoza w zakresie rozwoju deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP przez firmę IBC Advisory S.A., przy współpracy z IPiSS. Podczas konferencji dykutowano m.in. o rosnących potrzebach opiekuńczych w województwie pomorskim, oczekiwaniach wobec usług społecznych, wysokiej ocenie jakości usług w domach pomocy społecznej przez ich mieszkańców, wyzwaniach w zakresie międzyresortowej koordynacji usług, potencjale podmiotów ekonomii społecznej w planowaniu i realizacji usług oraz przygotowaniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych.

Translate »
Skip to content