Bieżące konferencje

  • 17 kwietnia 2023 r. Seniorzy vs. pandemia. Aktywność – wsparcie – więzi społeczne
  • 29 maja 2023 r. Model Interwencji Społecznej – od koncepcji przez praktykę ku przyszłości
  • 3-5 czerwca 2023 r. Kongres Nauka dla Społeczeństwa/ program wydarzenia
  • 20 września 2023 r. Usługi społeczne: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Kierunki rozwoju pomocy społecznej w 100-lecie ustawy o opiece społecznej w ramach projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych i Fundacją FLEXI MIND program wydarzenia
Translate »
Skip to content