Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie XV edycja

Udostępnij

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XV edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Translate »
Skip to content