Konkurs na prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

Udostępnij

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na prace  o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym z obszaru pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi opublikowane w 2021 r.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace spełniające kryteria monografii naukowej i podręczniki. WYRÓŻNIONE PRACE OTRZYMUJĄ STATUS MONOGRAII WYBITNYCH. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie do Konkursu wraz dokumentacją, należy przesłać w terminie do 31 marca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Na adres: Sekretariat Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Centrala ZUS, pok. B352, ul. Szamocka 3,5, Warszawa z dopiskiem „Konkurs Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN”. Szczegółowe zasady Konkursu na stronie.

Translate »
Skip to content