Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Udostępnij

Nakładem Oficyny Ekonomicznej w Krakowie ukazały się studia przypadków zawierające najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, które zostały w 2002 roku laureatami III edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimiObraz w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce jest obecnie bardzo zróżnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, czy też formy własności. Widoczny jest jednak postęp w myśleniu o roli ludzi w organizacji oraz stosowaniu nowych narzędzi rozwiązywania kwestii personalnych w coraz większej liczbie przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Na szczególną uwagę zasługują doświadczenia przedsiębiorstw laureatów Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Mogą one pełnić rolę benchmarków dla innych przedsiębiorstw w poszukiwaniu najlepszych dla nich rozwiązań, a ponadto też być przydatne jako materiały dydaktyczne w różnego rodzaju szkoleniach. W książce przedstawiono kilkanaście opisów przypadków różnych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, które są laureatami III edycji wspomnianego powyżej konkursu z 2002 roku. Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie nagrodzone firmy wyróżniają się profesjonalizmem i nowatorskim podejściem do sprawowania funkcji personalnej, posiadają strategie personalne oraz wdrażają nowoczesne narzędzia. Przedstawione w opracowaniu opisy przypadków koncentrują się na różnych kwestiach z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, mających w części charakter bardziej przekrojowy, w części zaś bardziej szczegółowy. Wszystkie omawiane problemy ukazane zostały na szerszym tle ogólnej sytuacji danej organizacji, co pozwala lepiej zrozumieć specyfikę opisywanych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.

Translate »
Skip to content