Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Dyrektora IPiSS

Udostępnij

Rada Naukowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie  na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Translate »
Skip to content