Prof. dr hab. Mieczysław Kabaj

Udostępnij

Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr hab. Mieczysława Kabaja,

wieloletniego pracownika (1972-2017)

 i  Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie  (1978-1981),

eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie,  autora wielu publikacji książkowych i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych

 oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu, a także reform systemów edukacji zawodowej, kształcenia dualnego i wynagrodzeń.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Dyrektor i pracownicy IPiSS

Pogrzeb odbędzie się 11 kwietnia br. o godz. 14:00 na cmentarzu parafii św. Kazimierza w Pruszkowie

Translate »
Skip to content