Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z IV kwartału 2022 r.

Udostępnij

W opracowaniu przedstawiamy oszacowania wysokości minimum socjalnego w warunkach cenowych dla IV kwartału 2022 r. Minimum socjalne to wzorzec konsumpcji niezamożnych gospodarstw domowych, w którym przewidziano taki zakres i poziom zaspokajanych potrzeb, aby osobom w gospodarstwie na każdym etapie ich rozwoju umożliwić reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych (por. Golinowska, Kurowski, 2018, 38). Zakłada to zaspokajanie potrzeb na godziwym, choć skromnym poziomie, z uwzględnieniem wskazań nauki (np. normy żywieniowe), ale także norm obyczajowych i kulturowych czy norm prawnych (np. w zakresie mieszkania, edukacji). Model minimum socjalnego jest punktem odniesienia w analizach i działaniach instytucji publicznych
(np. wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe) oraz prywatnych (np. banki, NGO)

Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z IV kwartału 2022 r.

Translate »
Skip to content