Profesor Zofia Jacukowicz odeszła

Udostępnij

Z wielkim żalem żegnamy Panią Prof. dr hab. Zofię Jacukowicz

Wybitną specjalistkę z dziedziny ekonomii pracy i problematyki płac, wieloletniego pracownika Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, związanego z nim od 1972 r. Pani Profesor pełniła odpowiedzialne funkcje kierownika Zakładu Płac, Sekretarza Naukowego, zastępcy Dyrektora ds. naukowych, Dyrektora IPiSS.

Była członkinią Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego „Polityki Społecznej”, Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego IPiSS i wielu innych gremiów naukowych. Dziękujemy Jej za ogromne zaangażowanie w działania Instytutu, za życzliwość, dobroć, za pasję badawczą, której była wierna do końca Non omnis moriar

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz koleżanki i koledzy z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Translate »
Skip to content