Przed­staw­iciele Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z wiz­ytą w IPiSS

Udostępnij

30 października 2012 r. w siedz­i­bie Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych odbyło się spotkanie del­e­gacji Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z przed­staw­icielami IPiSS.

Celem spotka­nia była wymi­ana infor­ma­cji i doświad­czeń z zakresu zagad­nień leżą­cych w kom­pe­tenc­jach obu Instytutów.

Translate »
Skip to content