Seminarium

Udostępnij

Zaproszenie na seminarium z udziałem Prof. Tomáša Sirovátki

zatytułowane:

Neoliberalizm w czeskiej polityce społecznej

  • Przegląd neoliberalnych trendów w czeskiej polityce społecznej od lat 90. XX wieku do dziś: kontekst, treść i ciągłość
  • Ocena neoliberalnych reform: czynniki i mechanizmy zmian, „neoliberalizm osadzony” i co więcej?

Seminarium odbędzie się w dniu

28-ego maja 2024 r. w godz. 10:00-11:30

w Szkole Nauk Społecznych

Pałac Staszica, sala 268

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Gość będzie online a seminarium odbędzie się w języku angielskim

Tomáš Sirovátka jest socjologiem i profesorem ekonomii na Wydziale Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Jest członkiem Europejskiej Sieci Badań nad Polityką Społeczną i Europejskiego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego. Tematyka jego ostatnich publikacji koncentruje się na problematyce rozwoju państwa opiekuńczego, postaw wobec państwa opiekuńczego, rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, rynku pracy oraz integracji osób długotrwale bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Seminarium jest zorganizowane w ramach projektu Ulam-NAWA Prof. Tomasza Inglota, Minnesota State University, USA we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w okresie od 1-go stycznia do 30-go czerwca 2024 r.

Translate »
Skip to content