11 grudnia 2023r. odbyła się debata naukowa pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce – od koncepcji do badań”.

Udostępnij

link do transmisji

Debata była podsumowaniem pierwszego etapu prac w ramach zadania pt. Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce, jakie jest realizowane przez Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy (CBSROB). Do udziału w debacie zostali zaproszeni eksperci w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji osób starszych w Polsce w kontekście badań prowadzonych przez CBSROB.

Program debaty

11 grudnia 2023 r. godz. 10.00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula im. Roberta Schumana

 • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
  otwarcie debaty
 • dr Elżbieta Bojanowska, dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy, UKSW –
  Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce. Wybrane konteksty
 • dr hab. Agnieszka Sowa – Kofta, prof. instytutu
  Środowisko życia osób starszych – problemy badawcze

Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

 • prof. dr hab. Marek Bednarski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • ks. dr Marek Jarosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Piotr Szukalski, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Izabela Warwas prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prowadzenie: dr Dariusz Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Translate »
Skip to content