Konferencja „Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe” 7 GRUDNIA

Udostępnij

Serdecznie Państwa zapraszamy na konferencję pt. Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe, które odbędzie się 7 grudnia 2023 r.

11:00-11:10 Przywitanie uczestników –  Krzysztof Łuka, Prezes ZDZ Warszawa

11:10-11:20 Wystąpienie dr Elżbiety Bojanowskiej – Dyrektor Instytutu Pracy I Spraw Socjalnych

11:20-11:40 Wprowadzenie do edukacji zdalnej – prof. Urszula Jeruszka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

11:40-12:00 Tworzenie kursu dla pracowników socjalnych – dr Katarzyna Ziomek-Michalak, dr Ewa Grudziewska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

12:00 -12:15 Rola, udział i osiągnięcia ZDZ Warszawa w projekcie – Paweł Woźniak, Koordynator projektu

12:15-12:45 Zdalny kurs spawalnictwa. Wyzwania i doświadczenia wykładowcy i uczestnika – Ekspert ZDZ

12:45-13:00 Podsumowanie konferencji – Krzysztof Łuka, Prezes ZDZ Warszawa

Możesz dołączyć także online https://bit.ly/3sVyiw5

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 335 349 486 21
Kod dostępu: i8MmEg

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

________________________________________________________________________________

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ5N2FkN2MtYjc5Yy00OGQyLTgyM2ItMTQ0MmI3ZjA2NDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292a2a290-e4cc-4e83-b22f-c51ce20a9295%22%2c%22Oid%22%3a%2285e7bd0c-4344-4533-af09-6a24569d009d%22%7d

Translate »
Skip to content