Unieważnienie postępowania

Udostępnij

Zamawiający informuje, iż postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS w Warszawie na podstawie ust. 17 treści Zapytania Ofertowego zostało unieważnione.

Translate »
Skip to content