Wybór oferty

Udostępnij

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 kwietnia 2023 r. zamieszczone na stronie IPiSS w terminie składania ofert tj. do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godziny 13.00 wpłynęła jedna oferta.

Translate »
Skip to content