Projekty

NOWY PROJEKT

Projekt „Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” Numer projektu: NdS-II/SN/0351/2024/01 Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla

Nowy projekt

Uwarunkowania i dobre praktyki wspierania aktywności osób z niepełnosprawnościami w Polscei w innych krajach 20 stycznia 2024 r. w Warszawie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Nowi biedni emeryci

1 lipca 2022 r. ruszył nowy projekt pt. Nowi biedni emeryci. Celem projektu  jest zbadanie sytuacji owych emerytów o niskich świadczeniach emerytalnych, sprawdzenie przyczyn ich występowania

Rekrutacja do programu 60+

Zapraszamy do udziału w projekcie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego

Translate »
Skip to content