Projekty

Nowi biedni emeryci

1 lipca 2022 r. ruszył nowy projekt pt. Nowi biedni emeryci. Celem projektu  jest zbadanie sytuacji owych emerytów o niskich świadczeniach emerytalnych, sprawdzenie przyczyn ich występowania

Rekrutacja do programu 60+

Zapraszamy do udziału w projekcie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego

Translate »
Skip to content