Do pełnej szklanki wody się nie naleje

Udostępnij

Przed dziesięciu dniami, 6 listopada 2012 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Podstawowa tematyka seminarium dotyczyła zagadnień związanych z monitorowaniem efektywności polityki rynku pracy.

W toku seminarium odbyła się dyskusja panelowa angażująca także praktyków, tj. ludzi realizujących w swojej codziennej pracy programy aktywnej polityki rynku pracy. Dyskusja ta była ważna w tej mierze, w jakiej padły w niej ważkie stwierdzenia sprowadzające się do tezy mówiącej, że bez podaży nowych miejsc pracy problemów problemu bezrobocia nie rozwiążemy.

W ten sposób wraca spór, który toczy się w Polsce od lat ’90 ubiegłego wieku, tj. spór o strukturalne i koniunkturalne źródła polskiego bezrobocia. Sporu tego najwyraźniej pod dywan zamieść się nie daje!

Translate »
Skip to content