Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r.

Udostępnij

W przypadku małżeństwa mającego na utrzymaniu dwoje dzieci – a więc najbardziej typowego modelu rodziny w Polsce – wartość koszyka minimum socjalnego oszacowano na poziomie 2 416,60 zł (czyli 604,20 zł na osobę).

Dla najliczniejszej rodziny ujętej w badaniach – małżeństwo z trójką dzieci – wartość koszyka wyniosła nominalnie więcej (3 003,40 zł), choć w przeliczeniu na jedną osobę, zgodnie z efektem skali, wartość ta wynosiła najmniej (594,70 zł). Najwyższa wartość omawianego wskaźnika w ujęciu per capita dotyczyła osób samotnych. W przypadku osób w wieku produkcyjnym koszyk minimum kształtował się na poziomie 819,50 zł, zaś dla samotnego emeryta –757,10 zł.

Translate »
Skip to content