Jubileusz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Udostępnij

Dnia 17 września 2004 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 30-lecia Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiona została historia placówki, jej osiągnięcia i plany na przyszłość. Dokonano wyróżnień dla długoletnich, zasłużonych pracowników Biblioteki. Prócz wystąpień została również przedstawiona prezentacja wystawy pt. „Dorobek wydawniczy GBPiZS”.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego została utworzona 1 stycznia 1974 roku w drodze przekształcenia i usamodzielniania Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (poprzednio Działowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Pracy (obecnie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

Jest to ogólnodostępna specjalistyczna biblioteka naukowa posiadająca zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki społecznej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego. Posiada w swych zasobach literaturę z zakresu: organizacji pracy i zarządzania, zatrudnienia i problemów kwalifikacji kadr, socjologii i psychologii pracy, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac, warunków bytu ludności, statystyki pracy, związków zawodowych i samorządów pracowniczych. W GBPiZS zainstalowano w 1997 roku /jako w jednej z pierwszych polskich bibliotek/ zintegrowany system biblioteczny – TINLIB. W Bibliotece jest stały dostęp do Internetu. Biblioteka posiada swoją stronę. GBPiZS pełni rolę centralnego ośrodka informacji naukowej w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego. W Bibliotece dostępne są także krajowe i zagraniczne bazy danych na CD-ROM: EconLit, ILOLEX, Justis Celex, Justis Official Journal, Lex Omega, PAIS, Serwis HR, ODCE Labour Market Statistics, Encyklopedia of Word Economics, Encyklopedia Britannica, Encyklopedia of Occupational Health and Safety.

Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Obecnie Dyrektorem Biblioteki jest Pani starszy kustosz mgr Anna Paszek. Biblioteka mieści się przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie i czynna jest od poniedziałku do piątku oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz.: 9.00-15.30, gbpizs@gbpizs.gov.pl

Informacje przygotowano z Informatora wydanego przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Translate »
Skip to content