Nowi biedni emeryci

Udostępnij

Konferencję naukowa online pt.: „Nowi biedni emeryci”.

6 grudnia 2023 r. odbyła się konferencji naukowa pt. Nowi biedni emeryci. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze wyniki z badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Nauka dla społeczeństwa (obszar programu: Doskonałość naukowa) pod tytułem Nowi biedni emeryci.

W trakcie konferencji członkowie zespołu badawczego starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Skąd się wzięły „emerytury groszowe” i jaka jest ich skala występowania? dr hab. Piotr Szukalski
  • Kogo i jak badaliśmy w omawianym projekcie? Czym badane osoby różnią się od swoich typowych rówieśników? dr hab. Justyna Wiktorowicz
  • Jakie są deklarowane przyczyny krótkiego stażu ubezpieczeniowego? dr hab. Izabela Warwas, dr Anna Jawor-Joniewicz
  • Jaka jest sytuacja materialna i bytowa NBE? Jaka część z nich korzysta ze wsparcia pomocy społecznej? Dr Dariusz Zalewski
  • Czy NBE są chętni i gotowi do podjęcia pracy i dorabiania sobie? dr Iwona Poliwczak
  • Czy pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem i pracą osób w wieku okołoemerytalnym o krótkim stażu zawodowym? prof. dr hab. Marek Bednarski
  • Czy instytucje rynku pracy są przygotowane do wspierania NBE i PNBE chętnych pracować? dr Iwona Kukulak-Dolata

Celem projektu było zbadanie sytuacji „nowych biednych emerytów”, tj. osób pobierających świadczenie emerytalne w wysokości niższej niż gwarantowana emerytura minimalna, oraz wypracowanie rekomendacji służących zmniejszeniu skali ich ubóstwa.

Konferencja odbyła się 6 grudnia 2023 r. w godzinach 11:00-13:00, miała formę zdalną, zaś uczestnictwo w niej jest bezpłatne.

Projekt „Nowi biedni emeryci” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr NdS/542563/2021/2021 z dnia 01.07.2022 r., zadanie nr 11 i 12

Translate »
Skip to content