Nowe kryteria udzielania świadczeń społecznych

Udostępnij

4. marca 2003 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń społecznych przy Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Posiedzenie dotyczyło omówienia nowych koncepcji kształtowania kryteriów świadczeń społecznych, zaproponowanych przez resort pracy we współpracy z IPiSS.

Podstawy do nowych kryteriów przyznawania zasiłków w systemie pomocy społecznej opracował zespół ekspertów IPiSS: prof. S. Golinowska (kierownik projektu), L. Deniszczuk, Z. Czepulis-Rutkowska, D. Głogosz, B. Balcerzak-Paradowska, Piotr Broda-Wysocki (sekretarz) oraz Piotr Kurowski (asystent kierownika). Do potrzeb zadania opracowany został nowy normatywny model zaspokajania potrzeb gospodarstw ubogich – zwany Progiem Interwencji Socjalnej (PIS). W odniesieniu do spójnej koncepcji przyznawania świadczeń rodzinnych powstał koszyk dla rodzin z dziećmi zwany Wsparciem Dochodowym Rodzin (WDR).

Translate »
Skip to content