Rekrutacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do szkoleń wdrożeniowych

Udostępnij

Szanowni Państwo,

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna rekrutację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do szkoleń wdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem jest wdrożenie w 48 MMŚP elementów doradczych modelu praca60plus, w tym narzędzi badawczych, diagnostycznych, doradczych, walidacyjnych i rekrutacyjnych dla wspierających proces przedłużania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnionych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Grupa docelowa, jako użytkownicy, to przedsiębiorcy MMŚP samodzielne i nieodpłatnie stosujący rozwiązanie dla MMŚP. Wsparcie kierowane będzie do MMŚP z dowolnej branży, z 16 województw Polski, których wspólną cechą jest zatrudnianie pracowników w wieku przed i emerytalnym (dalej PIE) oraz wola, potrzeba utrzymania ich zatrudnienia. W szkoleniu mogą wziąć udział firmy, które posiadają określoną potrzebę szkoleniową w zakresie kompetencji, bariery w dostępie do szkoleń i edukacji w zakresie ergonomii, elastycznego zarządzania wiekiem pracowników PiE. Przy szkoleniach wdrożeniowych będą stosowane procedury pomocy publicznej w ramach zasady de minimis zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U poz. 1073). Szkolenia będą odbywały się na terenie przedsiębiorstwa w wymiarze 8 godzin lekcyjnych oraz 5 godzin zdalnych. Szacowany czas rekrutacji i realizacji szkoleń wynosi 90 dni kalendarzowych. Zapraszamy do zapoznania się regulaminem rekrutacji oraz dokumentami zgłoszeniowymi.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: praca60plus-wnioski@ipiss.com.pl

Załączniki do pobrania:

 

Regulamin z marca 2023

 

 

Translate »
Skip to content