Seniorzy vs. pandemia. Aktywność – wsparcie – więzi społeczne

Udostępnij

17 kwietnia 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”. Wzięli w niej udział naukowcy zaangażowani w tworzenie projektu oraz przedstawiciele samorządów, w których był on testowany, czyli gminy: Wyszogród, Przasnysz i Boguty-Pianki.

Minister edukacji i nauki Przemysł Czarnek łącząc się z uczestnikami zdalnie, podkreślił wagę tego typu spotkań: – Bardzo się cieszę ze wspólnych działań UKSW i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, podejmowanych na rzecz seniorów w związku z pandemią Covid 19. Wnioski, które będą wyciągnięte podczas debaty, posłużą do dalszej współpracy. Pomogą nam także pracować z seniorami,  bo są oni tak samo potrzebni w społeczeństwie, jak ludzie najmłodsi.

Na zdjęciu minister Przemysław Czarnek oraz dr Elżbieta Bojanowska, kierownik projektu

Program pilotażowy „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” jest realizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest przygotowywanie do zaimplementowania modelu wsparcia. Projektowane prace badawcze i planowana interwencja mają zweryfikować faktyczne potrzeby starszej populacji w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego.

Translate »
Skip to content