Zapytanie ofertowe

Udostępnij

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Translate »
Skip to content