minimum egzystencji

Wysokość minimum egzystencji w 2003 r.

Przeciętna wartość minimum egzystencji w 2003 roku dla osoby samotnej kształtowała się na poziomie 354,80 zł, zaś dla osoby w wieku emerytalnym – 351,20 zł.

Wysokość minimum egzystencji w 2002 r.

Minimum egzystencji, zwane niekiedy minimum biologicznym, jest normatywnym wzorcem zaspakajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. W koszyku minimum egzystencji znajdują się bowiem jedynie wydatki pozwalające

Wysokość minimum egzystencji w 2001 r.

Przeciętna wielkość minimum egzystencji w 2001 roku kształtowała się na poziomie 335,70 zł dla jednej osoby w wieku produkcyjnym oraz 330,90 zł w przypadku osoby w

Translate »
Skip to content