Wartość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2004 r.

Udostępnij

W marcu 2004 roku ogólna wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego wzrosła prze­cięt­nie o 1,6 punktu pro­cen­towego. W efek­cie łączna wartość koszyka dla dorosłej osoby samot­nej (w wieku do 60 lat) wyniosła 805,20 zł, zaś w przy­padku samot­nego emeryta było to 744,00 zł.

Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 363,6 zł (590,9 zł na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci min­i­mum soc­jalne wyniosło 2 905,90 zł (581,20 zł na osobę).

Translate »
Skip to content